Allergy

CAG Allergi skal løse det danske sundhedsvæsens store udfordring med et stigende antal patienter, der lider af allergiske sygdomme, herunder eksem, astma og høfeber samt fødevare- og medicinallergi. Det vil vi gøre med banebrydende forskning i tidlig opsporing, nye individualiserede behandlinger og ved at skabe en ny holistisk tilgang i patientbehandlingen og optimerede patientforløb på tværs af sektorer.

CAG-ledelse

  • GAG-leder: Jeanne Duus Johansen, professor, Head of Centre, consultant, DMSc, National Allergy Research Centre, Dep. Dermatology and Allergy, Herlev and Gentofte Hospitals
  • CAG-viceleder: Carsten Geisler, afdelingsleder, professor, MD, PhD, DMSc, Department of Immunology and Microbiology (ISIM,) KU SUND

Baggrund

  • Sundhedsstyrelsen har i en netop udgivet rapport dokumenteret en stigning på 75 % i antallet af patienter i behandling eller diagnosticeret med allergi i hospitalsvæsnet i Region Hovedstaden.
  • Allergiske sygdomme rammer alle aldersgrupper kan være livslang, og kan have store konsekvenser ved at reducere livskvalitet og øge forekomsten af hjerte-, psykiatriske og autoimmune sygdomme.
  • Allergiske sygdomme resulterer ofte i invaliditet og forkortet levetid. Som forventet er de samfundsøkonomiske udgifter til allergiske sygdomme betydelige.


CAG organisering

CAG’en består af førende eksperter fra almen praksis og fem specialer involveret i behandlingen af allergiske patienter på tværs af sektorer sammen med højprofilerede basalforskere i immunologi. Den stærke struktur giver et optimalt miljø for banebrydende forskning. Det vil tiltrække internationale forskere og finansiering samt bane vejen for at ændre klinisk praksis og leve op fremtidige patienters behov ved at tilbyde behandling på det rette niveau af ekspertise fra starten.

CAG’ens arbejde vil blive koblet op til nye uddannelsesinitiativer med de specifikke mål at øge viden og rekruttere nye forskere og klinikere til at udvikle feltet i kreativ synergi og dermed styrke vores internationale konkurrenceevne.

Kontaktoplysninger
Jeanne Duus Johansen, mail: jeanne.duus.johansen@regionh.dk
Carsten Geisler, mail: cge@sund.ku.dk