Allergy

GAG-leder: Jeanne Duus Johansen, professor, Head of Centre, consultant, DMSc, National Allergy Research Centre, Dep. Dermatology and Allergy, Herlev and Gentofte Hospitals
CAG-viceleder: Carsten Geisler, afdelingsleder, professor, MD, PhD, DMSc, Department of Immunology and Microbiology (ISIM,) KU SUND

En stor udfordring for det danske sundhedsvæsen er det stigende antal patienter, der lider af allergiske sygdomme, herunder eksem, astma og høfeber samt fødevare- og medicinallergi. Sundhedsstyrelsen har i en netop udgivet rapport dokumenteret en stigning på 75 % i antallet af patienter i behandling eller diagnosticeret med allergi i hospitalsvæsnet i Region Hovedstaden. Allergiske sygdomme rammer alle aldersgrupper kan være livslang, og kan have store konsekvenser ved at reducere livskvalitet og øge forekomsten af hjerte-, psykiatriske og autoimmune sygdomme. Desuden resulterer allergiske sygdomme ofte i invaliditet og forkortet levetid. Som forventet er de samfundsøkonomiske udgifter til allergiske sygdomme betydelige. Formålet med denne CAG er at løse denne store udfordring ved banebrydende forskning i tidlig opsporing, nye individualiserede behandlinger og ved at skabe en ny holistisk tilgang i patientbehandlingen og optimerede patientforløb på tværs af sektorer.

Centret vil bestå af førende eksperter fra almen praksis og fem specialer involveret i behandlingen af allergiske patienter på tværs af sektorer sammen med højprofilerede basalforskere i immunologi. Denne stærke struktur vil give det optimale miljø for banebrydende forskning, og vil tiltrække internationale forskere og finansiering. Det vil bane vejen for at omdanne klinisk praksis og leve op de behov fremtidige patienter vil have ved at tilbyde behandling på det rette niveau af ekspertise fra starten. Dette vil blive koblet op til nye uddannelsesinitiativer med de specifikke mål at øge viden og rekruttere nye forskere og klinikere til at udvikle feltet i kreativ synergi og dermed styrke vores internationale konkurrenceevne.

Kontaktoplysninger
Jeanne Duus Johansen: jeanne.duus.johansen@regionh.dk
Carsten Geisler: cge@sund.ku.dk