Om CHSP

Om CHSP

CHSP arbejder for, at sundhedsvidenskabelige forskningsresultater hurtigere bliver anvendt ved behandling af patienter.

Det gør vi ved at fremme samarbejdet mellem topforskning, klinisk praksis og uddannelse inden for sundhed og medicin til gavn for patienter og samfund.

CHSP er et partnerskab

Copenhagen Health Science Partners (CHSP) er et partnerskab mellem Københavns Universitet og Region Hovedstaden for klinisk og translationel sundhedsforskning, uddannelse og innovation.

Med et fælles strategisk fokus på offentlige sundhedstiltag fremmer og understøtter vi udvalgte områder for at skabe kvalitet og sammenhæng i sundhedsvæsnet.

Når forskningen og den kliniske hverdag rykker tættere sammen, medfører det et betydeligt løft af hospitalerne.

Universitetsforskere og kliniske forskere kan bruge CHSP til at lære af hinanden og udvikle nye idéer. Det betyder både hurtigere implementering af videnskabelige resultater og bedre behandling af patienterne.

Region Hovedstaden varetager en lang række sundhedsydelser til 1,7 millioner borgere og betjener i gennemsnit 13.000 patienter på hospitaler og klinikker hver dag. 

Sideløbende arbejder mere end 4.000 videnskabsfolk med innovativ forskning på Københavns Universitet og på hospitalerne.

CHSP organisering

Board of Partners
CHSP ledes af et Board of Partners. Her sidder blandt andre, Region Hovedstadens direktør Hjalte Aaberg og Københavns Universitets rektor Henrik C. Wegener.

CHSP Sekretariatet
Sekretariatet ledes af direktør Per Jørgensen. Han er ansvarlig for den daglige drift af CHSP, ved siden af sin primære funktion som vicedirektør på Rigshospitalet.

Executive Board
Til at drive CHSP-samarbejdet fremad, er der et Executive Board. Formand for Executive Board er direktøren for Center for Regional Udvikling i Region Hovedstaden, Claus Bjørn Billehøj. Næstformand er dekanen på Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND), Ulla Wewer. De er begge faste medlemmer af Executive Board og sikrer koblingen til Board of Partners.

Clinical Academic Groups (CAG)
CHSP består af fire CAG bestående af forskere og klinikere fra universitetet og hospitalerne, som arbejder inden for hvert deres behandlingsområde.
Læs mere om CAG

Hvorfor CHSP?