Precision Diagnostics In Cardiology

CAG-leder: Henning Bundgaard, professor, consultant in cardiology – special focus on inherited cardiovascular diseases The Unit for Inherited Cardiac Diseases, The Heart Center, Rigshospitalet,

IKM CAG-viceleder: Søren Brunak, professor, forskningsleder, PhD, Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research Faculty of Health and Medical Sciences, KU SUND

Næsten 1⁄2 million danskere lever med en hjertesygdom og hver fjerde af os dør af hjertesygdom. De diagnostiske metoder, som vi aktuelt anvender indenfor kardiologien, fører generelt til forholdsvis uspecifikke diagnoser og tilsvarende er hovedparten af de behandlinger, som vi tilbyder, baseret på princippet “one-size-fits-all”. Dette gælder for iskæmisk hjertesygdom, myokardiesygdomme, arytmier, medfødte hjertesygddomme og også for den akutte behandling, som vi tilbyder hjertepatienter i skadestuerne.
Muligheder: Der foregår en voldsom – og hurtigt voksende – øgning i vores indsigt i og forståelse af hjertesygdomme på molekylært og cellulært niveau, ikke mindst opnået gennem den markante udvikling inden for genetikken. Potentialet af denne viden har kun i meget begrænset omfang fundet klinisk anvendelse.

Vores formål er at etablere en murstensløs CAG for at omsætte den hastigt stigende viden om molekylære og cellulære sygdomsmekanismer i stor skala indenfor kardiologien. De principper og koncepter, der er udviklet indenfor personalised medicine, vil blive anvendt med det generelle formål at imødekomme prioriterede medicinske behov. Endemålet er at reducere – eller måske endog helt at undgå – sygelighed og dødelighed af hjertesygdomme gennem mere effektiv og præcis diagnostik og behandling til langt hovedparten af hjertepatienter.

Disse formål kræver en helt ny måde at integrere basal og klinisk forskning, translational udvikling og uddannelse på. Universitetshospitaler, der håndterer >50.000 hjertepatienter per år i Region Hovedstaden, udgør, sammen med forskningsinstitutioner med ekspertise i ”omics” på Københavns Universitet, den foreslåede CAG.

 

Kontaktoplysninger
Henning Bundgaard: henning.bundgaard@regionh.dk
Søren Brunak: soren.brunak@cpr.ku.dk