Translational Hematology

CAG-leder: Kristian Helin, professor and Director, BRIC, KU SUND
CAG-viceleder: Kirsten Grønbæk, professor, MD., DMSc, Department of Hematology, Rigshospitalet

Visionen for denne CAG i Translationel Hæmatologi er at forbedre behandlingen for patienter med blodkræft. Vores overordnede mål er at:

  • Bidrage til en umiddelbar forbedring af den nuværende behandling af blodkræftpatienter
  • Øge forståelsen af de genetiske, epigenetiske og molekylære mekanismer som medførerblodkræft
  • Identificere molekylære mål (”targets”) man kan udvikle ny kræftbehandling mod’
  • Styrke både den kort- og langsigtede forskning på området samt den kliniske håndtering af blodkæft.

Vores CAG bygger på igangværende samarbejder mellem ledende basalog kliniske forskere, hvilket vil sikre hurtig implementering og udbytte af CAG’en. Vores fokus er initialt på akut myeloid leukæmi (AML)

og myeloid dysplastisk syndrom (MDS), men ambitionen er at udvide CAG’en med klinikere og forskere, der arbejder med andre blodkræfttyper.

Vi har udarbejdet en strategi og forskningsplan for CAG’en, der bl.a. sigter mod at rekruttere to nye forskningsledere indenfor ’drug screening’ og bioinformatik, involverer delvis frikøb af kliniske overlæger til forskning, etablering af et tæt netværk mellem basalforskere og kliniske forskere, etablering af en platform for ’drug screening’, udvikling af prækliniske modeller for blodkræft, samt samarbejder med medicinalindustrien om at udvikle nye stoffer til behandling af blodkræft. Yderligere vil vi i CAG’en forbedre den translationelle uddannelse af den næste generation af både kliniske forskere og basalforskere, som arbejder med blodkræft, for langsigtet at styrke og forbedre behandlingen af blodkræftpatienter.

Kontaktoplysninger
Kristian Helin: kristian.helin@bric.ku.dk
Kirsten Grønbæk: Kirsten.Groenbaek@regionh.dk