Clinical Academic Groups

Kernen i CHSP er en række tværgående kliniske akademiske forskningsgrupper. De består af forskere og klinikere fra Københavns Universitet og Region Hovedstadens hospitaler, som arbejder translationelt inden for hvert deres behandlingsområde.

Den enkelte CAG skal bidrage til sundhedsområdet med nye forskningsresultater, øget kvalitet i det kliniske arbejde og hurtigere implementering af resultater. Det sker gennem et stærkt fagligt netværk med et fælles strategisk sigte på tværs af miljøer på både universitetet og på regionens hospitaler.

CHSP har otte CAGs, der arbejder inden for hvert deres behandlingsområde. De første fire blev etableret i sommeren 2017, de efterfølgende fire i sommeren 2018. Ledelsen i de otte CAGs er repræsenteret af professorer fra både Københavns Universitet og Region Hovedstaden, men der er i alle CAGs repræsentanter og samarbejdspartnere fra andre organisationer på sundhedsområdet.

Begynd at skrive og tryk enter for at søge