Clinical Academic Groups

Kernen i CHSP er en række tværgående kliniske akademiske forskningsgrupper. De består af forskere og klinikere fra Københavns Universitet og Region Hovedstadens hospitaler, som arbejder translationelt inden for hvert deres behandlingsområde.

Den enkelte CAG skal bidrage til sundhedsområdet med nye forskningsresultater, øget kvalitet i det kliniske arbejde og hurtigere implementering af resultater. Det sker gennem et stærkt fagligt netværk med et fælles strategisk sigte på tværs af miljøer på både universitetet og på regionens hospitaler.

CHSP har fire CAGs, der arbejder inden for hvert deres behandlingsområde. De blev alle etableret i sommeren 2017. Ledelsen i de fire CAGs er repræsenteret af professorer fra både Københavns Universitet og Region Hovedstaden, men der er i alle CAGs repræsentanter og samarbejdspartnere fra andre organisationer på sundhedsområdet.

 De fire CAGs

Begynd at skrive og tryk enter for at søge