Allergi

CAG-Allergi skal løse det danske sundhedsvæsens store udfordring med et stigende antal patienter, der lider af allergiske sygdomme, herunder eksem, astma og høfeber samt fødevare- og medicinallergi.

Det vil vi gøre med banebrydende forskning i tidlig opsporing, nye individualiserede behandlinger og mere sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer.

Baggrund

S

undhedsstyrelsen har i en netop udgivet rapport dokumenteret en stigning på 75 % i antallet af patienter i behandling eller diagnosticeret med allergi i hospitalsvæsnet i Region Hovedstaden.

A

llergiske sygdomme rammer alle aldersgrupper, er ofte livsvarig, og kan have store konsekvenser som reduceret livskvalitet og øget forekomst af hjerte-, psykiatriske og autoimmune sygdomme.

A

llergiske sygdomme resulterer ofte i invaliditet og forkortet levetid.

D

e samfundsøkonomiske udgifter til allergiske sygdomme er betydelige.

CAG organisering

CAG-Allergi består af førende eksperter fra almen praksis, fem specialer involveret i behandlingen af allergiske patienter på tværs af sektorer og højprofilerede basalforskere i immunologi.

Den stærke struktur giver et optimalt miljø for banebrydende forskning som vil tiltrække internationale forskere og finansiering. CAG-Allergi har derudover en ambition om at bane vejen for en ændret klinisk praksis som vil leve op til fremtidige patienters behov og tilbyde behandling på det rette ekspertiseniveau fra start.

Implemetering i uddannelse

CAG-Allergis arbejde bliver koblet op til nye uddannelsesinitiativer. Det skal øge viden i grund- og efteruddannelserne, medvirke til at rekruttere nye forskere og klinikere samt styrke vores internationale konkurrenceevne.

CAG-ledelse

  • Jeanne Duus Johansen CAG-leder, Centerleder Videncenter for Allergi, professor, overlæge, dr.med, Herlev og Gentofte Hospital, Region Hovedstaden
  • Carsten Geisler CAG-viceleder, Afdelingsleder, professor, MD, PhD, DMSc, Institut for Immunologi og Mikrobiologi (ISIM), SUND, Københavns Universitet

Begynd at skrive og tryk enter for at søge