Translationel hæmatologi

Visionen for CAG i Translationel Hæmatologi er at forbedre behandlingen for patienter med blodkræft. Det gør vi blandt andet ved at undersøge hvilke genetiske og epigenetiske ændringer, der har en betydning, så vi kan forstå, hvorfor blodkræft udvikles.

CAG-samarbejdet

Vores CAG bygger på igangværende samarbejder mellem ledende basal- og kliniske forskere, hvilket vil sikre hurtig implementering og udbytte af CAG’en. Et tættere samarbejde mellem forskere og klinikere der beskæftiger sig med blodkræft har stor betydning for forskning og behandling på området. Det gælder for behandlingen i dag, men også på den længere bane, hvor vi finder nye lægemidler, vi kan behandle patienterne med. Det formelle samarbejde der er etableret med CHSP betyder, at vi kan videreudvikle integrationen af den basale forskning med den kliniske forskning, ligesom at lægerne får en bedre forståelse af nye behandlingsmetoder, der bliver anvendt og kan anvendes fremover. Herudover giver samarbejdet patienterne mulighed for at de kan komme med i nogle kliniske forsøg, som der ikke var mulighed for tidligere.

Nye behandlinger og ny medicin til behandling af blodkraftpatienter

På trods af at vi har vidst meget om blodkræft i mange år, er der er ikke sket en væsentlig udvikling i behandling og overlevelse. Blandt de patienter der er under 60-70 år gamle dør 60 procent stadig af blodkræft.

CAG Translationel Hæmatologi arbejder derfor på:

 • At bidrage til en umiddelbar forbedring af den nuværende behandling af blodkræftpatienter
 • At øge forståelsen af de genetiske, epigenetiske og molekylære mekanismer som fører til blodkræft
 • At identificere molekylære mål (targets) for ny kræftbehandling
 • At styrke både den kort- og langsigtede forskning på området samt den kliniske håndtering af blodkæft
 • At styrke samarbejdet med medicinalindustrien om at udvikle nye lægemidler til behandling af blodkræft

Uddannelse

I CAG Translationel Hæmatologi vil vi ligeledes forbedre den translationelle uddannelse af den næste generation af både kliniske forskere og basalforskere, som arbejder med blodkræft. Herunder også en bedre undervisning i forhold til videreuddannelse af hæmatologerne, som arbejder med blodkræft. Det vil på længere sigt styrke og forbedre behandlingen af blodkræftpatienter.

Blodkræftyper i CAG Translationel Hæmatologi

Vores fokus er initialt på akut myeloid leukæmi (AML) og myelodysplastisk syndrom (MDS), men ambitionen er at udvide CAG’en med klinikere og forskere, der arbejder med andre blodkræfttyper.

CAG ledelsen

 • Kristian Helin
  Kristian Helin CAG-leder, professor og direktør, BRIC, SUND, Københavns Universitet
 • Kirsten Grønbæk
  Kirsten Grønbæk CAG-Viceleder, professor, MD., DMSc, Hæmatologisk afdeling, Rigshospitalet

Begynd at skrive og tryk enter for at søge