Der er nu åbnet for ansøgninger til Clinical Academic Groups – 2018

Informationsmøde omkring ansøgningsprocessen afholdes den 19. december 2017 kl. 16.15 – 17.15 i København

I sommeren 2017 lancerede Region Hovedstaden og Københavns Universitet samarbejdsinitiativet Copenhagen Health Science Partners (CHSP). Ved samme begivenhed, blev de første fire Clinical Academic Groups (CAGs) udnævnt. Nu ønsker partnerskabet at styrke og støtte den translationelle forskning yderligere og etablerer derfor en række nye CAGs i sommeren 2018.

Den translationelle forskning er vigtig for fremtidens sundhedsvæsen

Både herhjemme og internationalt er der et stort fokus på den translationelle forskning som et bærende element for samspillet mellem sundhedsforskning og dens anvendelse. Gennem internationale erfaringer bl.a. fra Kings Health Partners i England ved vi, at et stærkt samarbejde mellem forskningen og den kliniske praksis kan betyde højere kvalitet i forskningen, samt at de nyeste forskningsresultater hurtigere omsættes i praksis til gavn for patientbehandlingen.

Gennem etablering af CAGs er det muligt at samle klinikken, basalforskningen, uddannelse og efteruddannelse. Vejen fra forskning i laboratorierne til behandling i klinikken bliver kortere, og det kommer i sidste ende samfundet hurtigere til gavn, da behandling af patienter samtidig bliver mere målrettet, effektiv og hurtig. 

En CAG repræsenteres af en basal- og en klinisk forsker, som sammen søger at stimulere overgangen fra​​ grundforskning til klinisk praksis og omvendt. Med støtte fra CHSP får CAGs prioriteret adgang til bistand fra regionens og universitetets støttefunktioner til etablering af et stærkt tværgående samarbejdet.

Finansiering af CAG

  • Der ydes 1 mio. kr. i basisfinansiering pr. CAG fordelt over to år.
  • Herudover modtager hver CAG tilskud til indskrivning af én ny ph.d. studerende pr. år i 3 år, svarende til 450.000 kr. årligt. Det betyder, at CAG’en selv finansierer år 2 og 3 af ph.d. forløbene.

Læs mere om finansiering

Om ansøgningsprocessen

Begynd at skrive og tryk enter for at søge

bevilling-til-prcisions-diagnotik-i-cardiologi