Board of partners (BoP)

Board of Partners har den overordnede beslutningskompetence for udviklingen af partnerskabet CHSP. I spidsen for Board of Partners sidder Region Hovedstadens direktør og Københavns Universitets rektor.

Executive Board

Executive Board er ansvarlig for at sikre beslutnings- og ledelseskraft i CHSP-samarbejdet. Formand for Executive Board er direktøren for Center for Regional Udvikling i Region Hovedstaden og næstformand er dekanen på Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND). De er begge faste medlemmer af Executive Board og sikrer koblingen til Board of Partners.

CHSP sekretariatet

Direktøren udpeges af Board of Partners og støttes af sekretariatet, som varetager den daglige drift og udvikling af CHSP.

  • Per Jørgensen
    Per Jørgensen Direktør
  • Nanna Tengstedt
    Nanna Tengstedt Sekretariatsleder
  • Pernille Hollerup Kommunikationsansvarlig

Begynd at skrive og tryk enter for at søge