CHSP finansieres af Region Hovedstaden og Københavns Universitet, som tilsammen har bevilliget 33 millioner kroner i perioden 2017 – 2020. Af den samlede finansiering går 7,2 millioner kroner til Ph.d. stipendier.

Hver CAG modtager 0,5 millioner kroner om året i to år samt 450.000 kroner årligt i tre år til indskrivning af én ny ph.d.-studerende om året. Det betyder, at CAG’en selv skal rejse finansiering til at dække den resterende udgift til ph.d.-studerende.

CHSP forventer at CAG-konstruktionen herefter vil tiltrække yderligere ekstern finansiering. CHSP arbejder strategisk for at styrke samarbejdet med flere store fonde og EU samt for at øge kendskabet til CAG konstruktionen.

Kan de 450.000 kr. om året til tilmelding af tre ph.d.-studerende ved KU deles op i mindre portioner?

Hvis CAG anser det hensigtsmæssigt, kan de tildelte midler til ph.d.-indskrivning opdeles i mindre dele og give mulighed for yderligere ph.d.-studerende. Det kan f.eks. være seks ph.d.-studerende pr. CAG. Vælger CAG’en denne model, skal CAG sikre finansiering til den resterende del af de 6 ph.d.-studerendes forløb.

 

Hvad kan bevillingen på 1 million anvendes til?

Den million som den enkelte CAG modtager over de to første år, er primært tiltænkt at igangsætte grundlæggende faglige samarbejdstiltag, der udgør CAG’ens kerne. Det betyder, at pengene som udgangspunkt kan bruges til det, som CAG-ledelsen finder hensigtsmæssigt for at sikre en succesfuld etablering af CAG’en. Det er hensigten, at den enkelte CAG efterfølgende bliver i stand til at tiltrække en høj grad af ekstern finansiering som bidrag til at drive forskning, uddannelse og kliniske aktiviteter.

 

Hvor kan de ph.d. studerende indskrives?

De ph.d.-studerende skal indskrives på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

 

Hvordan udbetales bevillingen?

Hvis din gruppe udnævnes CAG vil du umiddelbart efter offentliggørelsen modtage en bevillingsskrivelse fra CHSP, hvori praksis for bevillingen står beskrevet. Bevillingen bliver efter aftale med de enkelte CAG-ledelser overflyttet til en af CAG-ledernes konto ved enten Region Hovedstaden eller Københavns Universitet. CAG-ledelsen skal løbende holde direktøren for CHSP orienteret om, hvad bevillingen anvendes til samt hvordan fremdriften er i CAG’en.

Begynd at skrive og tryk enter for at søge